Verkiezing Afvaardiging Deelnemersvergadering

Per 1 augustus 2017 treedt de Wet Beroep Leraar in werking. Een mijlpaal omdat met die wet de professionele ruimte en zeggenschap van leraren wordt vastgelegd. Die zeggenschap krijgt ook vorm op landelijk niveau: alle leraren die zijn aangemeld in het vrijwillige register zijn lid van de Deelnemersvergadering.

Door deze Deelnemersvergadering wordt van 4 september tot en met 24 september een vertegenwoordiging van 24 afgevaardigden gekozen. Wil je meer weten over de Deelnemersvergadering of de afgevaardigden, kijk dan hier.

De belangrijke data
21
aug

Publicatie van kandidatenlijst

Na een controle van de kandidaatstellingen, zal op maandag 21 augustus de kandidatenlijst gepubliceerd worden op deze website.

4
sep

Start verkiezingsperiode

Vanaf 4 september kan de hele Deelnemersvergadering stemmen op de kandidaten. Tot 24 september is het mogelijk om te stemmen op kandidaten.

25
sep

Verkiezingsuitslag en presentatie

De verkiezingsuitslag wordt bekend gemaakt op 25 september. Op 6 oktober presenteren de gekozen afgevaardigden zich tijdens het Lerarencongres.

Hoe werkt het

BEN JIJ DIE PIONIER BINNEN DE BEROEPSGROEP? STEL JE VERKIESBAAR!

In september 2017 worden verkiezingen gehouden voor de eerste afgevaardigden van de Deelnemersvergadering. Wil je namens de beroepsgroep meehelpen aan het vormgeven van de beroepsgroep?

Wat houdt het in?

De Deelnemersvergadering is een nieuw orgaan. De eerste (24) afgevaardigden van de Deelnemersvergadering krijgen de kans om zelf mede vorm te geven aan de basis van hun takenpakket. Ook beslissen en denken de afgevaardigden mee over al lopende trajecten. Zo gaan ze vanaf oktober 2017 aan de slag met het voorstel voor de herregistratiecriteria en de valideringseisen voor professionele activiteiten. Dat geldt ook voor de professionele standaard. Benieuwd naar de werkzaamheden van de afgevaardigden, kijk dan hier.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

Om kandidaat te kunnen zijn, moet je zijn aangemeld bij het vrijwillige register. Ook moet je drie jaar aaneengesloten werkzaam zijn in de sector waarvoor je je kandidaat stelt. Als je minder dan drie maanden er tussenuit bent geweest, wordt dat niet aangemerkt als een onderbreking. Je moet in de periode van bovengenoemde drie jaar hebben voldaan aan de eisen die de Wet Lerarenregister en registervoorportaal stelt om in het lerarenregister te worden opgenomen. Dit betekent dat je bevoegd moet zijn.

Wat is de tijdsinvestering?

Omdat de Deelnemersvergadering nieuw is, kan slechts een indicatie gegeven worden van de tijd die je als afgevaardigde zal investeren. Houd tot juni 2018 rekening met 4 tot 8 uur per week voor het inwerken, het ontwikkelen van een werkwijze en het voorbereiden en nemen van een aantal belangrijke besluiten. De inschatting is dat vanaf juni 2018 de werkzaamheden 2 tot 4 uur per week zullen vergen.

Is er een vergoeding?

De afgevaardigden krijgen een gezamenlijk budget voor de uitvoering van hun taken. Binnen dat budget bepalen de afgevaardigden zelf de wijze waarop de door hen te maken kosten en tijdsinvestering worden vergoed.

Verkiezing Deelnemersvergadering Afvaardiging is powered by Vote Company, de specialist in het organiseren van verkiezingen.