Verkiezing Afvaardiging Deelnemersvergadering

Deze pagina geeft de stand van zaken van begin oktober weer. Het is nu aan de afgevaardigden om te bepalen hoe deze site wordt ingericht.

 

Sinds 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar in werking getreden. Een mijlpaal omdat met die wet de professionele ruimte en zeggenschap van leraren worden vastgelegd. Die zeggenschap krijgt ook vorm op landelijk niveau: alle leraren die zijn aangemeld in het vrijwillige register zijn lid van de Deelnemersvergadering.

Door deze Deelnemersvergadering wordt van 4 september tot en met 24 september een vertegenwoordiging van 24 afgevaardigden gekozen. Wil je meer weten over de Deelnemersvergadering of de afgevaardigden, kijk dan hier.

 

WAT HOUDT HET IN?

De Deelnemersvergadering is een nieuw orgaan. De eerste (24) afgevaardigden van de Deelnemersvergadering krijgen de kans om zelf mede vorm te geven aan de basis van hun takenpakket. Ook beslissen en denken de afgevaardigden mee over al lopende trajecten. Zo gaan ze vanaf oktober 2017 aan de slag met het voorstel voor de herregistratiecriteria en de valideringseisen voor professionele activiteiten. Dat geldt ook voor de professionele standaard. Benieuwd naar de werkzaamheden van de afgevaardigden, kijk dan hier.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

Iedereen die vóór 1 augustus 2017 aangemeld is bij het vrijwillige register is lid van de Deelnemersvergadering. Iedereen in de Deelnemersvergadering heeft tijdens de verkiezingsperiode stemrecht. Iedereen mag één stem uitbrengen.

Alle kandidaten zijn aangemeld in het vrijwillige register en hebben verklaard dat zij drie jaar aaneengesloten werkzaam zijn in de sector waarvoor ze kandidaat zijn. Een periode van minder dan drie maanden werkonderbreking is niet aangemerkt als een onderbreking. Tot slot hebben de kandidaten in de bovengenoemde periode van drie jaar voldaan aan de eisen die de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister stelt om in het lerarenregister te worden opgenomen.

Verkiezing Deelnemersvergadering Afvaardiging is powered by Vote Company, de specialist in het organiseren van verkiezingen.