Kandidaat stellen

Leraren die drie jaar werkzaam zijn als bevoegd leraar, kunnen zich verkiesbaar stellen tussen 16 juni en 16 juli, door onderstaand formulier in te vullen.

-- Ik ben werkzaam in -- 

Ik ben drie jaar aaneengesloten werkzaam in de sector waarvoor ik mij kandidaat stel én ik was gedurende deze drie jaar ook bevoegd om in deze sector werkzaam te zijn. Peildatum voor de drie jaar is 1 augustus 2017, waarbij een onderbreking van minder dan drie maanden niet wordt aangemerkt als onderbreking. Onder ‘bevoegd’ wordt verstaan dat je voldoet aan de eisen die de Wet Lerarenregister en registervoorportaal stelt om in het lerarenregister als bedoeld in artikel 38b Wpo, 38b Wec, artikel 41a Wvo en artikel 4.4.1 Web te worden opgenomen.

Upload hier een foto.

upload
wis

Ik heb mijn diploma waarmee ik aantoon dat ik bevoegd leraar ben al opgevoerd in het vrijwillige register.

Upload hier je diploma. Heb je meerdere losse bestanden, maak dan van alle pagina's een .ZIP bestand. Mocht dit niet lukken, stuur je bestanden dan naar vc@deelnemersvergadering.nl onder vermelding van "Diploma kandidaatstelling [Voornaam & Achternaam]"

upload
wis

Verkiezing Deelnemersvergadering Afvaardiging is powered by Vote Company, de specialist in het organiseren van verkiezingen.